Σας βοηθούμε να κλείσετε το όνομα χώρου (domain name) που σας ταιριάζει καλύτερα
H PSN WEB O.E. σαν εγκεκριμένος καταχωρητής από την Ε.Ε.Ε.Τ. (Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων & Τηλεπικοινωνιών) παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης, ανανέωσης και μεταβίβασης ονομάτων χώρου (domain names) .gr
Εταιρείες / ινστιτούτα / οργανισμοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, έχουν δικαίωμα για την καταχώρηση ονόματος κάτω από το [.gr], σύμφωνα με όσα περιγράφονται στους ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ στο .GR domain . Για το πλήθος ονομάτων που καταχωρούνται από κάθε χρήστη δεν υπάρχει περιορισμός.
Η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που υποβάλλονται διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των αιτήσεων από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους σε εμάς (στον Καταχωρητή).
Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων γίνεται με έντυπη αίτηση που υποβάλλεται σε εμάς (και με fax) και στη συνέχεια η PSN WEB O.E. τις διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Μητρώο και πρωτοκολλούνται από αυτό. Η υποβολή των αιτήσεων στο μητρώο γίνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης.


Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr Απόφαση 843/2 (19/03/2018)

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση ενός νέου domain name περιλαμβάνουν τα εξής:
» Έλεγχος διαθεσιμότητας
» Συμπλήρωση της δήλωσης εκχώρησης ονόματος χώρου
» Αποστολή της δήλωσης (και με fax στο 2310 240 261)

Το κόστος καταχώρησης είναι 25,00 ευρώ για δύο έτη.

Σχετικές υπηρεσίες:
» Δήλωση ανανέωσης ονόματος χώρου (25,00 ευρώ για δύο έτη).
» Δήλωση μεταβίβασης ονόματος χώρου (25,00 ευρώ).
» Δήλωση μεταβολής της Επωνυμίας / Ονοματεπώνυμο (25,00 ευρώ).
» Δήλωση μεταβολής στοιχείων (Δωρεάν).
» Δήλωση αλλαγής καταχωρητή Μεταφορά του ονόματος χώρου στην PSN WEB O.E. (Δωρεάν).

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις, κάνετε δεξί κλικ στους συνδέσμους και "Αποθήκευση προορισμού ως.." ("Save target as..").

Το κόστος για την ανανέωση με κατάληξη .gr εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε:
- Διετής ανανέωση 25,00 /ευρώ.
- Τετραετής ανανέωση 46,50 /ευρώ.
- Εξαετής ανανέωση 69,00 /ευρώ.
- Οκταετής ανανέωση 89,50 /ευρώ.
- Δεκαετής ανανέωση 107,50 /ευρώ.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.